Haypost | Stamps of Armenia | Armenian Stamps.com | Armenian Stamps.org | WOPA+

Armenia

09 September 2020

Sergo Hambardzumyan 110th Birth Anniversary

Armenia: Sergo Hambardzumyan 110th Birth Anniversary, 9 September 2020. Images from Armenian Stamps.org.

Technical Specifications:

Date of issue: September 09, 2020
Designer: David Dovlatyan
Printing house: Cartor, France
Size: 30,0 x 40,0 mm
Stamps per sheet: 10 pcs
Print run: 40 000 pcs

Perforation: comb 13 1/4 : 13
120 D. multicoloured. Famous Armenian weightlifter, the three-time USSR champion and world record holder in weightlifting Sergo Hambardzumyan (1910-1983).

Size of the Miniature Sheet: 170 x 100 mm.
Miniature Sheet Composition: 10 (5 x 2) stamps
Printing run: 4.000

On September 9th, 2020, one postage stamp dedicated to the theme “Sport. Sergo Hambardzumyan” is put into circulation.

The postage stamp depicts famous Armenian weightlifter, the three-time USSR champion and world record holder in weightlifting Sergo Hambardzumyan (1910-1983), who also became the USSR record holder 30 times.

The background of the postage stamp depicts the photo of Sergo Hambardzumyan from the World Weightlifting Championship as well as a fragment of the article about Sergo Hamrbardzumyan published in the newspaper.

Sergo Hambardzumyan
Սպորտ. Սերգո Համբարձումյան

020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին շրջանառության է դրվում մեկ նամականիշ՝ նվիրված «Սպորտ. Սերգո Համբարձումյան» թեմային:
Նամականիշի վրա պատկերված է հայտնի հայ ծանրամարտիկ, ԽՍՀՄ եռակի չեմպիոն և աշխարհի ռեկորդակիր Սերգո Համբարձումյանը (1910-1983թթ.), ով նաև 30 անգամ դարձել է ԽՍՀՄ ռեկորդակիր։
Նամականիշի խորապատկերին ներկայացված է Սերգո Համբարձումյանի լուսանկարը ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունից, ինչպես նաև Սերգո Համբարձումյանին նվիրված թերթում տպագրված հոդվածի մի հատված:

Թողարկման օրը` 09 սեպտեմբերի 2020թ.
Դիզայնը՝ Դավիթ Դովլաթյան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Չափսերը` 30,0 x 40,0 մմ
Մեկ թերթի վրա՝ 10 հ.
Տպաքանակը՝ 40 000 h.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.